KONTAKT

 NASZE  DANE  TELEADRESOWE :

 Zakład Usługowy „ELJOT-2

 ul. Pocztowa 16  ,  41-600 Świętochłowice

 e-mail:  eljot@e-eljot.pl

( tel.: 32 2456 415 w ograniczonych godzinach )

ZAPRASZAMY  DO  KONTAKTU PISEMNEGO j.w. :

osobisty kontakt w biurze możliwy jest w wyjątkowych przypadkach

wyłącznie po mailowym

indywidualnym ustaleniu terminu i godziny

( ww. obowiązuje w okresie epidemii )