Oferta

Nasza propozycja w sprawie wykonywania usługi zarządzania nieruchomością uzależniona jest od indywidualnych,

charakterystycznych cech nieruchomości oraz szczegółowych wymagań klienta a zwłaszcza jego uwarunkowań formalno prawnych. Wszelkie prawa i obowiązki stron uregulowane są w umowie uwzględniającej również indywidualne wymogi klienta jak i charakterystyczne cechy nieruchomości.

Przykładowe wzory umów o zarządzanie nieruchomościami znajdują się Tutaj

 

 

 

Niezależnie od charakteru nieruchomości oraz od wymogów zleceniodawcy – w każdym przypadku i zawsze realizujemy nasze usługi w zakresie zwykłego zarządu nieruchomością tzn. , że do wyłącznej kompetencji właściciela/właścicieli pozostawiamy sprawy decyzyjne ustawowo dla nich zastrzeżone a swoją działalnością utrzymujemy nieruchomość w stanie nie pogorszonym ponad granice normalnego zużycia oraz stopniowo i systematycznie podnosimy jej standard.

Skontaktuj się z nami