O FIRMIE

"ELJOT" to nazwa firmy pod którą prowadzi działalność gospodarczą zgrany zespół pod kierownictwem licencjonowanych zarządców nieruchomości. Przedmiotem naszej działalności jest zarządzanie nieruchomościami. Nasze wieloletnie doświadczenia w zarządzaniu różnymi nieruchomościami oraz profesjonalnie zorganizowana mała firma pozwalają nam na zapewnienie wysokiej jakości naszych usług. Posiadamy utrwaloną pozycję i dobrą renomę na lokalnym rynku zarządzania nieruchomościami. W zakresie naszej działalności jest również współpraca z innymi podmiotami oraz koordynacja ich działań w całym procesie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi. Współpraca z inspektorami nadzoru - posiadającymi stosowne uprawnienia - gwarantuje prawidłowy i zgodny ze sztuką budowlaną przebieg procesów remontowych i modernizacyjnych na nieruchomościach. Umowa z pogotowiem awaryjnym zapewnia szybkie i niezawodne usunięcie awarii. Współpraca z renomowaną kancelarią adwokacką zapewnia obsługę prawną a w tym poprawność i skuteczność procesu egzekucji należności lub w skrajnych przypadkach eksmisji.

Dopełnieniem umożliwiającym profesjonalną obsługę naszych klientów jest biuro powszechnie dostępne dla właścicieli i najemców lokali oraz jego fachowa obsługa i profesjonalne wyposażenie. Rozliczenia wszelkiego rodzaju zarówno dla właścicieli jak i stosownych urzędów są rzetelne , prawidłowe , przejrzyste i terminowe. Wszyscy pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje. Zabezpieczenie finansowe i prawidłowość realizacji umów gwarantuje kapitał firmy oraz polisa ubezpieczeniowa z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Kim jesteśmy?

multiple25„ELJOT” to specjalistyczna firma zarządzająca nieruchomościami od 1996r. Jesteśmy tzw. firmą rodzinną, wyspecjalizowaną w zarządzaniu nieruchomościami zwłaszcza WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI oraz budynkami mieszkalnymi osób fizycznych (krajowych i zagranicznych). Zarządzamy również budynkami użyteczności publicznej. Rejonem naszego działania są miasta skupione w aglomeracji śląskiej : Chorzów, Świętochłowice, Katowice, Ruda Śląska, Bytom, Mikołów. Nasza działalność jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą : Zakład Usługowy „ELJOT-2” , 41-600 Świętochłowice ul. Pocztowa 16

Nasza oferta

Nasza propozycja w sprawie wykonywania usługi zarządzania nieruchomością uzależniona jest od indywidualnych, charakterystycznych cech nieruchomości oraz szczegółowych wymagań klienta a zwłaszcza jego uwarunkowań formalno prawnych. Wszelkie prawa i obowiązki stron uregulowane są w umowie uwzględniającej również indywidualne wymogi klienta jak i charakterystyczne cechy...

Sprawdź całą ofertę