O Firmie

Naszym celem jest zadowolenie klienta – to dla niego i dzięki niemu jesteśmy. „ELJOT” to logo specjalistycznej firmy zarządzającej nieruchomościami od 1996r. Jesteśmy tzw. firmą rodzinną, wyspecjalizowaną w zarządzaniu nieruchomościami zwłaszcza WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI , budynkami mieszkalnymi osób fizycznych (krajowych i zagranicznych) oraz budynkami użyteczności publicznej. Rejonem naszego działania są miasta skupione w aglomeracji śląskiej : Chorzów, Świętochłowice, Katowice, Ruda Śląska, Bytom, Mikołów.

Filarem firmy są licencjonowani zarządcy nieruchomości posiadający wieloletnie doświadczenia zawodowe na kierowniczych stanowiskach w gospodarce mieszkaniowej (zarówno komunalnej jak i spółdzielczej) w okresie jej transformacji w latach 1991 – 2001 oraz doświadczenia w zarządzaniu własnymi nieruchomościami. Współpraca z inspektorami nadzoru posiadającymi stosowne uprawnienia zapewnia prawidłowy i zgodny ze sztuką budowlaną przebieg procesów remontowych i modernizacyjnych w poszczególnych nieruchomościach. Umowa z pogotowiem awaryjnym zapewnia niezawodne i szybkie usuwanie awarii. Współpraca z renomowaną kancelarią adwokacką zapewnia obsługę prawną i gwarantuje poprawność i skuteczność procesu egzekucji należności lub w skrajnych przypadkach eksmisji.

Dopełnieniem umożliwiającym profesjonalną obsługę naszych klientów jest biuro powszechnie dostępne dla właścicieli i najemców lokali oraz jego fachowa obsługa i profesjonalne wyposażenie. Rozliczenia wszelkiego rodzaju zarówno dla właścicieli jak i stosownych urzędów są rzetelne , prawidłowe , przejrzyste i terminowe. Wszyscy pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje. Zabezpieczenie finansowe i prawidłowość realizacji umów gwarantuje kapitał firmy oraz polisa ubezpieczeniowa z tytułu odpowiedzialności cywilnej.