Informacje o Eljot-2 


 • Jesteśmy małą firmą, która specjalizuje sięzarządzaniu nieruchomościami t.j. wspólnotami mieszkaniowymi, wielomieszkalnymi budynkami stanowiącymi własność osób fizycznych (krajowych i zagranicznych) oraz różnymi budynkami użyteczności publicznej. Rejonem naszego działania są miasta skupione w aglomeracji śląskiej: Chorzów, Świętochłowice, Katowice, Ruda Śląska, Bytom, Mikołów.

 • Prowadzimy naszą działalność od 1996 roku stale udoskonalając swoje metody i sposoby wykonywania pracy dostosowując je do aktualnych wymagań rynku oraz przepisów prawa.
  Nasi Zarządcy nieruchomości posiadają wiedzę interdyscyplinarną. W tym zawodzie ważna jest nie tylko znajomość rachunkowości czy ekonomii, ale również wiedza techniczno-budowlana czy prawna.
  Przepisy regulujące rynek nieruchomości i obowiązki zarządcy czy właścicieli nieruchomości zmieniają się bardzo często. Stale podnosimy swoje kwalifikacje, spełniamy wszystkie wymogi przewidziane przepisami prawa i posiadamy wieloletnie doświadczenie co umożliwia nam efektywne i bezpieczne zarządzanie nieruchomościami.
  Nie przeszkodziła nam nawet deregulacja prawa w zakresie zniesienia obowiązku licencji na zarządzanie nieruchomościami ponieważ filarem firmy są zarządcy nieruchomości posiadający stosowne wykształcenie w zakresie zarządzania nieruchomościami, wieloletnią praktykę zawodową oraz licencję.
  Powyższe zapewnia właścicielom nieruchomości, właścicielom lokali i mieszkańcom tych nieruchomości większe poczucie komfortu, bezpieczeństwa i spokoju.

kobieta

 • Nasze biuro jest powszechnie dostępne dla właścicieli i najemców lokali. Profesjonalni pracownicy wyposażeni w stosowne urządzenia i oprogramowania zapewniają fachową obsługę. Rozliczenia wszelkiego rodzaju zarówno dla właścicieli/najemców jak i stosownych urzędów są rzetelne, prawidłowe, przejrzyste i terminowe. Na życzenie każdy właściciel lokalu/najemca otrzymuje pocztą mailową aktualną swoją kartotekę (bez konieczności ponoszenia kosztów obsługi tzw. e-kartotek). Nie prowadzimy dla właścicieli lokali pełnej (kreatywnej) księgowości zrozumiałej i czytelnej tylko dla księgowych ale zgodnie z Ustawą o własności Lokali prowadzimy tzw. ewidencję pozaksięgową czyli jasne, czytelne i zrozumiałe rozliczenie kosztów oraz zaliczek ponoszonych na pokrycie tych kosztów. Dla właścicieli budynków prowadzimy czytelną księgę przychodów i rozchodów.
   
 • Współpracujemy z wieloma wykwalifikowanymi specjalistami i wyspecjalizowanymi firmami. Dzięki temu jesteśmy w stanie świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Współpracujemy przykładowo z inspektorami nadzoru mającymi stosowne uprawnienia co zapewnia prawidłowy i zgodny ze sztuką budowlaną przebieg procesów remontowych i modernizacyjnych nieruchomości. Współpracujemy z pogotowiem awaryjnym zapewniającym niezawodne i szybkie usuwanie awarii. Współpracujemy z renomowaną kancelarią adwokacką zapewniającą właściwą obsługę prawną i gwarancję poprawności procesów w tym egzekucji należności a w skrajnych przypadkach również eksmisji.
  Zabezpieczenie finansowe i prawidłowość realizacji umów gwarantuje kapitał firmy oraz polisa ubezpieczeniowa z tytułu odpowiedzialności cywilnej.