Oferta - Zarządzanie nieruchomościami


Podpisywanie umowy

  • Oferujemy profesjonalne zarządzenie nieruchomościami. W kręgu naszych zainteresowań znajdują się budynki prywatne oraz wspólnoty mieszkaniowe. Zakres naszych działań zawsze dopasowujemy do indywidualnych wymagań właścicieli nieruchomości czy właścicieli lokali, troszcząc się o aktualny stan budynku i jego rozwój. Wieloletnie doświadczenie zawodowe pozwala nam prowadzić wiele skutecznych strategii, dzięki którym poniesione nakłady finansowe, w niedługim czasie zaczynają przynosić wymierne korzyści.
  • Ze swojej strony zapewniamy, iż działamy w oparciu o transparentne zasady. Wszelkie usługi – poza bezpośrednim zarządzaniem - zlecamy wyspecjalizowanym firmom lub osobom fizycznym. Z każdym klientem podpisujemy umowę, w której dokładnie opisujemy prawa i obowiązki stron, uwzględniając założenia powstałe na etapie wstępnych rozmów. Warto podkreślić w tym miejscu, iż do naszych obowiązków należy przeprowadzanie działań, których celem jest utrzymywanie nieruchomości w stanie niepogorszonym oraz podnoszenie standardu obiektu. Wywiązujemy się zawsze z tego obowiązku w zależności od możliwości finansowych nieruchomości. Wszelkie kwestie decyzyjne - w tym w sprawach remontów - pozostają po stronie właściciela/właścicieli na podstawie opracowanych przez nas analiz, dokumentacji technicznych, kosztorysów i innych opracowań.
Budynki prywatne

Wspólnoty mieszkaniowe