Budynki prywatne


Osiedle domków jednorodzinnychOferujemy kompleksową opiekę nad budynkami prywatnymi. Na początkowym etapie współpracy ustalamy wszelkie szczegóły dotyczące oczekiwań inwestorów. Jasno sprecyzowane cele krótko- i długoterminowe pozwolą nam bowiem opracować skuteczną strategię rozwoju nieruchomości. Na tej podstawie będziemy później podejmować niezbędne działania, dzięki którym utrzymywany obiekt przyniesie właścicielom założone wstępnie korzyści.

 

Co dokładnie wchodzi w zakres obowiązków zarządcy nieruchomości?

Zakres naszych obowiązków zawsze ustalamy indywidualnie z każdym klientem. Uwzględniamy wówczas czynniki charakterystyczne dla konkretnej inwestycji, aby jak najlepiej odpowiadać na realne zapotrzebowanie. Wśród najczęściej wykonywanych zadań możemy jednak wymienić przede wszystkim reprezentowanie właściciela we wszystkich kluczowych sprawach w tym m.in. prowadzenie dokumentacji technicznej, zlecanie i nadzór nad pracami remontowymi, konserwacyjnymi i okresowymi przeglądami, dbałość o utrzymywanie nieruchomości w czystości, prowadzenie księgowości oraz negocjowanie warunków umów z firmami zewnętrznymi.